Family office oprichten

Strategisch en Deskundig Beheer van Uw Familie Vermogen

en vaak complexe verantwoordelijkheid. Vermogende families en individuen worden geconfronteerd met unieke uitdagingen als het gaat om het beheren van hun familiekapitaal.

Bij Fund Structuring begrijpen we dit volkomen. Daarom staan we aan uw zijde, vanaf het eerste advies tot het voortdurend beheren en laten groeien van uw vermogen. Met de opkomst van family offices in Nederland, België en andere landen bieden we niet alleen een trend, maar een strategische keuze voor families die hun vermogen willen beveiligen en doorgeven aan de volgende generaties.

Wat is een Family Office?

 

Een family office, vaak gerefereerd als familiebank, familie vermogenskantoor, familie investeringskantoor, of zelfs familiekapitaal beheer entiteit, is een op maat gemaakte instelling speciaal opgericht voor vermogende families en individuen.

Het centrale doel? Het integraal beheren, beschermen en laten groeien van het familievermogen. Dit gaat verder dan louter financiële investeringen. Een family office biedt een holistische benadering die alles omvat, van financiële en beleggingsstrategieën tot diepgaande belastingoptimalisatie, risicomanagement en doordachte nalatenschapsplanning. Het is een institutionele respons op de unieke uitdagingen waarmee vermogende families geconfronteerd worden, waarbij de focus ligt op duurzaamheid van het vermogen, het beveiligen van activa en het waarborgen van de financiële toekomst voor opvolgende generaties.

Voordelen van een Securitisatie Bedrijf

Het beheren van familievermogen via een traditioneel bankkanaal of zelfstandig kan vaak tekortschieten, vooral voor familiebedrijven met uitgebreide belangen en doelen. Het opzetten van een family office, ofwel een familie vermogenskantoor, kan hierin het verschil maken. Waarom?

Diepgaand vermogensbeheer

Afgestemd op de unieke doelen van uw familie, verzekert dit een gerichte strategie voor groei en behoud van kapitaal.

Toegang tot premium investeringen

Topkwaliteit investeringskansen zijn meestal exclusief toegankelijk voor institutionele beleggers en Family Offices.

Maatwerk

Geen enkele familie is hetzelfde. Onze familie investeringskantoor-aanpak biedt oplossingen specifiek ontworpen voor uw situatie en ambities.

Professionele oversight

Verwacht gedetailleerde administratie, transparante rapportages en nauwkeurige naleving van wet- en regelgeving.

Economische veerkracht

In onzekere tijden bieden wij methoden voor risicomanagement en bescherming tegen volatiele markten.

Gecentraliseerd beheer

Door het samenbrengen van activa en beleggingen onder één dak, optimaliseren we efficiëntie, coördinatie en prestatie.

Het beheren van familievermogen via een traditioneel bankkanaal of zelfstandig kan vaak tekortschieten, vooral voor familiebedrijven met uitgebreide belangen en doelen. Het opzetten van een family office, ofwel een familie vermogenskantoor, kan hierin het verschil maken. Waarom?

Fiscale Voordelen van een Family Office

Het efficiënt structureren van uw vermogen door middel van een family office biedt aanzienlijke fiscale voordelen:

Optimaliseren belastingdruk

Door gebruik te maken van specifieke fiscale regelingen en structuren kan de belastingdruk aanzienlijk verlaagd worden.

Erfbelasting planning

Een family office kan strategieën implementeren om de erfbelasting te minimaliseren wanneer vermogen wordt doorgegeven aan de volgende generaties.

Kosten efficiëntie

Het centraliseren van de administratie en rapportage via een family office kan leiden tot een duidelijker en efficiënter overzicht van aftrekbare kosten.

Inkomen Verschuiving

oor inkomen of vermogenswinsten te herverdelen binnen familieleden in lagere belastingschijven, kunt u potentiële belastingbesparingen realiseren.

Investeringsoptimalisatie

Sommige investeringen kunnen fiscale voordelen bieden, zoals belastingkredieten of -aftrekposten. Een family office kan deze kansen identificeren en benutten.
Bovendien, wanneer uw familie gezamenlijk meer dan €10.000 per jaar aan belasting betaalt, wordt het oprichten van een family office niet alleen een strategische keuze maar ook een financieel aantrekkelijke.

Voor Wie is een Family Office Bedoeld?

Vermogende families

Of u nu een rijke familiegeschiedenis heeft of recentelijk vermogen heeft opgebouwd, een family office is de ideale partner voor families die op zoek zijn naar gespecialiseerd en strategisch familie vermogensbeheer. Het helpt u om uw familiekapitaal te beveiligen en te laten groeien voor toekomstige generaties.

Vermogende individuen

Niet alleen families, maar ook individuele vermogenden kunnen baat hebben bij een family office. Vooral wanneer ze hun financiële successen willen delen en strategisch willen herverdelen binnen hun familienetwerk. Een familie investeringskantoor kan hierin begeleiden.

De bewuste middenklasse

In de verzekeringswereld, waar risicobeheer centraal staat, opent securitisatie deuren naar innovatieve risicomanagementstrategieën. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun verzekeringspolissen securitiseren, wat leidt tot nieuwe kapitaalstromen en gediversifieerde investeringsmogelijkheden.

Familiebedrijven

Veel familiebedrijven zoeken naar manieren om hun vermogen te optimaliseren en te structureren, zowel binnen als buiten het bedrijf. Een family office biedt de expertise en tools om dit te realiseren, van investeringsstrategieën tot belastingoptimalisatie.
Een family office in Nederland is dus een veelzijdige en flexibele oplossing voor diverse financiële behoeften en achtergronden. Bij Fund Structuring helpen we u graag om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te verkennen.

Hoe is een Family Office gestructureerd

De opzet en structurering van een family office is een zorgvuldig proces dat aangepast wordt aan uw specifieke behoeften. Bij Fund Structuring combineren we deze elementen:

 

Juridische Vormgeving

Afhankelijk van uw doelstellingen en wensen kan een family office verschillende juridische structuren aannemen. Of u nu kiest voor een BV, stichting of een andere rechtsvorm, wij adviseren u over de optimale keuze, rekening houdend met wet- en regelgeving en family office belastingvoordelen.

Administratieve Inrichting

Een efficiënte administratie is de ruggengraat van elk family office. We zorgen voor een naadloze integratie van systemen voor rapportage, boekhouding en communicatie.

Financieel & vermogensbeheer

Bij het structureren van uw family office kijken we ook naar de optimale allocatie van uw activa en beleggingen. Dit gaat hand in hand met het beheer van family office beleggingen, risicomanagement en het realiseren van groeidoelstellingen.

Persoonlijk maatwerk

Elk familie vermogenskantoor dat we helpen oprichten is uniek. We luisteren naar uw visie en behoeften, en integreren deze in de structuur. Zo bent u verzekerd van een family office dat resoneert met uw familiewaarden en -doelstellingen.

Onze dienstverlening

In een steeds complexere financiële wereld is de behoefte aan deskundigheid en zorgvuldigheid bij het beheren van familievermogen groter dan ooit. Fund Structuring biedt de volgende gespecialiseerde diensten:

 

Opzetten en structureren

Of u nu in Nederland, België, Luxemburg of een andere internationale locatie geïnteresseerd bent, wij hebben diepgaande ervaring in het oprichten van family offices. Ons team van experts begeleidt u door het gehele proces, van het kiezen van de juiste juridische vorm tot het afstemmen van de administratieve systemen voor effectief family office beheer.

Comprehensive beheer

Een family office gaat verder dan alleen vermogensbeheer. Onze dienstverlening omvat het dagelijkse beheer van uw entiteit, waarbij we zorg dragen voor alle financiële, administratieve en belastinggerelateerde zaken. Dankzij onze expertise in family office administratie en belastingvoordelen, kunt u erop vertrouwen dat uw vermogen efficiënt en in overeenstemming met de wet wordt beheerd.

Innovatieve investeringsstrategieën

In de dynamische wereld van investeringen hebben wij het inzicht en de expertise om effectieve investeringsstrategieën voor uw family office te ontwikkelen en uit te voeren. Van risicobeoordeling tot het selecteren van hoogwaardige investeringsmogelijkheden, wij zorgen ervoor dat uw kapitaal optimaal wordt ingezet.
Ons ervaren team van advocaten, fondsmanagers en vermogensbeheerders staat voor u klaar. Wij combineren diepgaande kennis met een persoonlijke aanpak, wat ons onderscheidt in de markt.

Wat zijn de vervolgstappen voor het Structureren van uw Family Office?

Als u klaar bent om de toekomst van uw familievermogen veilig te stellen en te laten groeien, neem dan contact met ons op. Samen zetten we de koers uit voor uw financiële toekomst en zorgen we voor transparantie in de kostenstructuur.

1. Eerste consultatie
Begin met een vrijblijvende gesprek met ons team. Tijdens deze sessie zullen we uw financiële doelstellingen en behoeften bespreken en een overzicht geven van wat een samenwerking met Fund Structuring inhoudt. Bovendien bieden we een initiële kostenindicatie voor de oprichting en het beheer van uw family office.
2. Diepgaande vermogensanalyse
Na de eerste kennismaking volgt een grondige analyse van uw huidige vermogenssituatie, risicotolerantie en langetermijndoelstellingen. Hierbij krijgt u ook een gedetailleerd overzicht van de verwachte kosten voor specifieke diensten.
3. Ontwerp van de Family Office structuur
Gebaseerd op de vermogensanalyse zullen we de optimale structuur voor uw family office voorstellen, rekening houdend met juridische, fiscale en operationele aspecten. Hierbij wordt ook inzichtelijk welke kostenbesparingen mogelijk zijn door bepaalde keuzes in structurering.
4. Implementatie en Oprichting
Na goedkeuring van de voorgestelde structuur zullen we overgaan tot de daadwerkelijke oprichting van uw family office, waarbij alle nodige documenten en structuren op hun plaats worden gezet.
5. Investeringsstrategie en Beheer
Met de family office operationeel, zullen we een grondige investeringsstrategie ontwikkelen en implementeren, afgestemd op uw doelstellingen en risicoprofiel.
6. Continue monitoring en Rapportage
Uw familievermogen verdient voortdurende aandacht. We zullen regelmatige updates en rapportages verstrekken en, indien nodig, de strategieën bijstellen om te zorgen voor maximale groei en veiligheid van uw vermogen.
7. Periodieke evaluatie
Minstens één keer per jaar zullen we samen zitten voor een uitgebreide evaluatie, om de prestaties van het family office te beoordelen en eventuele nieuwe doelstellingen of veranderingen in uw financiële situatie te bespreken. Tijdens deze evaluaties geven we ook inzicht in de kostenperformance en mogelijke optimalisaties.

Get in touch with us.

4 + 5 =